Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

GEOBES® bentonitblandad sand

Bentonit är en lera med vulkaniskt ursprung som har helt unika egenskaper vad gäller täthet mot genomströmning av vatten. Bentonit består av vattenabsorberande mineraler, och upptaget av vatten får den att svälla flera gånger sin egen volym. Täthet skapas av att lerpartiklar stängs in i ett begränsat utrymme. Expansionen skapar då ett tryck som eliminerar håligheter och gör bentoniten vattentät.

GEOBES® bentonitblandad sand/stenmjöl är ett kostnadseffektivt sätt att använda bentonitens tätande egenskaper. Genom att blanda bentonitgranulat med stenmjöl skapas en prisvärd produkt med mycket goda tätande egenskaper, och är en stabil struktur även ur ett långt tidsperspektiv.

En miljövänlig produkt

GEOBES® bentonitblandad sand innehåller endast naturliga råvaror och mineraler. Inga andra tillsatser används. En geologisk barriär av GEOBES®-material följer markens naturliga rörelser utan att spricka, vilket också är positivt ur miljösynpunkt.

Exempel på användningsområden för GEOBES®:

GEOBES® fog

GEOBES® bentonitfog är mycket tät, elastisk och har bra vidhäftningsförmåga. Produkten används till ny- eller tilläggsfogning i alla miljöer, t.ex. i gatsten, i marksten och i plattbeläggningar, där man ofta har problem med att fogen försvinner vid maskinsopning. Produktens täthet är till fördel för att undvika frostsprängning i beläggningar. Dessutom klarar fogen relativt stora rörelser p.g.a. sina elastiska egenskaper.

Blandningsprocess

En bentonitblandad sands funktion är helt beroende av homogen blandning. GEOBES® blandas i en processtyrd planblandare med blandningssensorer vilket garanterar en homogen blandning. Varje sats får ett individnummer och mängden stenmjöl, natriumbentonit och vatten vägs och informationen sparas. Varje säck märks med samma individnummer som skapar spårbarhet av blandningskvaliteten. Emballaget är fukttätt för att bevara blandningens egenskaper till installation.

Täthet

Beroende på konstruktionens behov av täthet kan receptet för inblandning av bentonit förändras. GEOBES 10 uppnår en hydraulisk konduktivitet på 1 x 10-10 m/s vid 95% kompaktion. Packningen är helt avgörande för att uppnå låga genomströmningshastigheter. GEOBES® levereras alltid i en fukthalt som är optimal för kompaktion. Optimala fukthalter och inblandningsrecept är testade på ackrediterade laboratorier.

Fysikaliska data


Toxlermätare för desitetskontroll
Densitet (vid 95 % packningsgrad): ca. 2000 kg/m3
K-värde:
 GEOBES® 5 1 x 10-9
 GEOBES® 10 1 x 10-10
 GEOBES® 15 3 x 10-11
Densitet lösvikt: ca. 1300 kg/m3
Färg: grå

Leverans

GEOBES® bentonitblandad sand levereras i storsäck 1000 kg eller i lösvikt efter beställning.
Ren natriumbentonit finns för leverans i

Övrigt

GEOBES® är en färdigblandad produkt med garanterad kvalitet och funktion. Att använda GEOBES® sparar både tid och pengar då man ej behöver skaffa blandningsutrustning och utföra egna labbtester för genomsläpplighet utan kan använda materialet direkt på plats med garanterad funktion.